Definisi Ruqyah

Ruqyah merupakan elemen utama yang membedakan dengan terapi lain. Ruqyah memiliki asal kata bahasa arab:

raqa, raqyan, ruqiyyan wa ruqyatan
 (رقى رَقيا رُقياّ ورقية),

Makna ini dimanifestasikan sebagai himpunan doa jampi atau mantera yang dipetik dari sumber nash-nash yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Hal ini pula yang menjadi salah satu media peranan terpenting dalam komunikasi antara Allah yang Maha Pendengar dengan hambaNya yang berdo'a secara penuh kesungguhan memohon pertolongan dari Allah Rabul'alamin sebagai Penyembuh utama.

Ruqyah dapat pula menggunakan do'a-do'a yang diajarkan oleh sunnah rasulullah, maupun para tabi'in terdahulu yang tidak melanggar dari syarat utamanya yaitu berada dalam koridor tauhid tanpa syirik.